Vrienden van Upact

In 2013 vierde Upact haar 30-jarig jubileum. Opgericht in 1983 als beweging tégen belastinggeld voor Defensie, verschoof de focus in het nieuwe millennium naar positieve inzet vóór vrede. We hebben met deze aanpak door de jaren heen mooie successen geboekt.

Na intensief en zorgvuldig overleg heeft het bestuur van Upact eind mei 2015 besloten om de Stichting Upact op te heffen. Dat doet pijn. Hoewel er juist nu behoefte is aan mensen die zich georganiseerd inzetten voor vrede en verdraagzaamheid is het voor ons niet mogelijk gebleken om hiervoor de financiële middelen te vinden. Op dit moment brengen we belangrijke projecten onder bij partners opdat deze initiatieven kunnen blijven bestaan. Onze medewerkers hebben gelukkig allemaal een nieuwe werkkring gevonden.

Wij willen met deze brief iedereen bedanken die zich met Upact op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor duurzame vrede, iedereen die zich mede heeft ingezet om jongeren te inspireren om zelf bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van conflicten in de wereld.

Wij bedanken iedereen die bij Upact gewerkt heeft, stage heeft gelopen of als vrijwilliger heeft bijgedragen aan één van de vele succesvolle projecten. Wij danken ook alle organisaties die met Upact hebben samengewerkt om elk jaar weer tienduizenden studenten, scholieren en young professionals te bereiken. En natuurlijk ook een oprecht woord van dank aan de mensen en instituties die financieel hebben bijgedragen om dit alles mogelijk te maken.

Hoewel Upact ophoudt te bestaan zijn wij ervan overtuigd dat de vredesbeweging doorgaat en nieuwe vormen vindt om zich te organiseren. Met jongeren en ouderen, vanuit elke culturele achtergrond en met dezelfde gedrevenheid waarmee wij al deze jaren gewerkt hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het Upact bestuur

Caroline van Gorp

Voorzitter