Regel de Wereldvrede!

Leerlingen lossen wereldproblemen op waar volwassen regeringsleiders niet uitkomen: conflicten in Somalië, Syrië, Colombia, Kosovo, Mali en Soedan. Tijdens simulaties van vredesonderhandelingen ontdekken zij bijvoorbeeld dat een conflict ingewikkelder is dan landjepik en dat Nederlanders met hun dagelijkse keuzes ook invloed hebben op een conflict ver weg.

De eerstvolgende sessie is op 13 november.

Partners:
V-Fonds

Online:
www.regeldewereldvrede.nl

Spannende locaties
Deelnemers aan Regel de Wereldvrede bekijken een conflict vanuit verschillende invalshoeken. In groepjes schuiven ze aan de onderhandelingstafel als regeringspartij, oppositiepartij, de VN, een buurland of als een ontwikkelingsorganisatie. Vanuit dat standpunt verdedigen zij hun ‘eigen’ belangen, met als doel een vredesakkoord op te stellen waarin niemand wordt vergeten.

De onderhandelingen vinden plaats op spannende locaties door Nederland. Denk hierbij aan het Humanity House in Den Haag, Markt 12 in Aalten of Fort van de Democratie in Utrecht.

Regeldewereldvrede